ESEN ELEKTRONİK LTD.
English
Direnç Kaynağı:
Güç Kaynakları:
Direnç kaynağı, kaynaklanacak metal parçaların üzerinden kontrollü bir basınçta ve uyarlıca belirlenmiş bir sürede elektrik akımı geçirilerek parçaların yüzeyinde ısı üretilmesiyle gerçekleşen bir termo-elektrik süreçtir.

Direnç kaynağının diğer kaynak teknolojilerine göre üstünlükleri arasında şunlar sayılabilir:

Süreç denetimi, başarılı bir kaynak için çok önemlidir.
Direnç kaynağı için güç kaynağı seçimi, uygulamaya ve ne çeşit bir birleştirme gerektiğine göre belirlenir. Direnç kaynağı ile oluşan 3 temel birleştirme türü vardır:

KATI HAL BAĞI

Katı Hal Bağı
Katı hal direnç kaynağı bağında (ısıl-sıkıştırma (thermocompression) olarak da bilinir), molibden-tungsten çifti gibi farklı tanecik yapılı farklı malzemeler çok kısa ısıtma süresi, yüksek kaynak enerjisi ve yüksek kuvvet kullanılarak birleştirilir. Isıl-sıkıştırma bağı aygıtları arasında Kondansatör Boşaltmalı Kaynak Makineleri, Yüksek Frekanslı (HF) İnverterler ve Doğrusal DC Kaynak Makineleri vardır.

KAYNAŞMA BAĞI

Fusion Bond Kaynaşma tipi direnç kaynağı bağında, benzer tanecik yapılı aynı veya farklı malzeme, her iki malzemenin de erime noktasına (sıvı hal) kadar ısıtılır. Ardından uygulanan soğutma ve malzemelerin bir araya gelmesi ile daha büyük tanecik yapılı "nugget" denilen alaşım oluşur. Kaynaşma aygıtları arasında AC Kaynak Makineleri ve Yüksek Frekanslı (HF) İnverterler vardır.

ARA PARÇALI BAĞ (REFLOW BRAZE - SET LEHİMLEME)

Reflow Braze Bond Ara parçalı direnç kaynağı bağında, altın veya gümüş gibi erime derecesi yüksek malzemelerinin, benzer olmayan malzemelerin ya da kalınlığı farklı olan kalın/ince malzemelerin birleştirilmesinde kullanılır. Lehim malzemesi her iki parçaya da yapışmalı ve kaynaklanacak parçaların erime noktalarından daha düşük bir erime noktasına sahip olmalıdır. Lehim malzemesinin erime derecesi 500°C'dan düşükse işleme lehimleme, daha yüksekse sert lehimleme (brazing) adı verilir. Ara parçalı bağ aygıtları arasında AC Kaynak Makineleri ve Yüksek Frekanslı (HF) İnverterler vardır.

Ü R Ü N L E R
OP-AWS3-A - Aktif Kaynak Sistemleri
Direnç Kaynağı Sistemleri
Direnç Kaynağı Sistemleri
Inverter Power Supplies
Inverter Power Supplies
CD Güç Kaynakları
CD - Kapasitif Deşarj Kaynak Güç Kaynakları
Doğrusal DC Güç Kaynakları
Doğrusal DC Güç Kaynakları
AC Güç Kaynağı
AC Power Supplies
Gelişmiş Süreç İzleme
Gelişmiş Süreç İzleme
Kaynak Ölçerler
Kaynak Ölçerler
TC-W100A Isılçift Kaynağı
Isılçift Kaynak Aygıtı
ES0802 Electrode
Resistance Welding Electrodes
 
© 1997-2021 Esen Elektronik Ltd. Şti.
Tüm Hakları Saklıdır. Bu Web Sitesinde sunulan bilgilerin, yazı, çizim ve resimlerin aynen ya da kısmen yeniden kullanımı Esen Elektronik Ltd. Şti.'nin ya da orijinal imalatçı firmaların iznine bağlıdır.
ESEN ELEKTRONİK MÜH. DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yaylagül Sk. 8/4 A. Ayrancı 06690 ANKARA TÜRKİYE
Tel:+90 312 468 8114                Faks:+90 312 468 8115